telefon: +48 12 294 81 15

Komarstop Smile - opaska odstraszająca komary

Opaska Komarstop Smile jest zarejestrowanym produktem biobójczym - numer pozwolenia na obrót: 8443/21

Szczegóły produktu

Opaski Komarstop Smile występują w pięciu wariantach kolorystycznych (wskazanych na zdjęciu). Jeśli życzą sobie Państwo konkretny kolor, proszę o przekazanie takiej informacji w wiadomości, w innym wypadku kolor zostanie wysłany losowo.

Opaska Komarstop Smile jest nasączona płynem odstraszającym owady latające: komary i meszki. Opaska zaczyna działać po 10 minutach od użycia i wykazuje POTWIERDZONE BADANIAMI skuteczne działanie odstraszające owady aż do 4 godzin. 

Substancja czynna w 100g produktu: Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany - 5g/100g płynu nasączającego opaskę (0.5g/opaskę).

H319 działa drażniąco na oczy.

P102 - Chronić przed dziećmi. P305 + P351 + P338 w wypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501 - Zawartość usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Dane techniczne

Copyright © 2024 by Intec Medical. All rights reserved.
Realizacja: Internet Arts